skip to Main Content
Nöro Sağlık

Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları Uygulamaları Merkezi AR-GE faaliyeti sürdüren bir beyin araştırmaları merkezidir. 3 temel alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Birincisi, iş dünyasına özel beyin ve beyinle doğrudan bağlantılı konularda araştırmalar yapıp, bilgileri aktarmak ve uzmanları beslemek. İkincisi, eğitim alanına özel gerek kurumlar gerek öğretmenlerle, öğrencilerle ve velilerle ilgili çalışmaları desteklemek. Üçüncüsü de, güncel teknolojileri sağlık alanında yer vermek ve etkin kullanımını sağlamak.